ВСЗЯО

 1.Витяг з Наказу про затвердження Положення про ВСЗЯО

    Положення про ВСЗЯО в ЗДО №166

2. Витяг з НАКАЗУ про затвердження Положення про Моніторинг.

     Положення про Моніторинг в ЗДО №166

3. Витяг з НАКАЗУ про затвердження Положення про дотримання академічної доброчесності.

    Положення про дотримання академічної доброчесності в ЗДО

4. Аналітичні матеріали щодо самоаналізу за напрямом "Освітнє середовище закладу дошкільної освіти"

- Анкетування батьків

- Анкетування педагогів

- Аналітична довідка 2021-2022 н.р.

- Аналітична довідка 2022-2023 н.р.

- Аналітична довідка 2023-2024 н.р.

5. Матеріали щодо самоаналізу за напрямом "Фахова діяльність педагогічних працівників ЗДО №166" у 2023-2024 н.р.

- Анкетування батьків

- Анкетування педагогів

- Аналітична довідка за підсумками самоаналізу

6. Підсумки МОНІТОРИНГУ "Здобувачі освіти" у 2023-2024 н.р.

Аналітичні і цифрові підсумки МОНІТОРИНГУ "Здобувачі освіти" (Підсумки моніторингу)Данні щодо організації внутрішньої служби якості освіти в ЗДО №166 постійно оновлюються.